Seda, et Eestis on ägedad muuseumid, teatakse kogu maailmas. Nüüd on aeg teha järgmine arenguhüpe ning panna tehisintellekt ehk kratt muuseumide näituste ja publikuprogrammide heaks tööle! Selleks kutsub Muinsuskaitseamet koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga esitama muuseume ideid just neile mõeldud muuseumide minihäkatonile. Häkatoni käigus testitakse ja arendatakse viit parimat muuseumide pakutud ideed edasi eri valdkondade professionaalidest koosnevas meeskonnas ning vormitakse need projektide lähteülesanneteks.

Mida me pakume?

  1. Kõigile ideede esitajatele –  võimalus leida ja läbi mõelda tehnoloogia (s.h tehisintellekti) kasutamise võimalused oma muuseumis ning sõnastada oma ideed.
  2. 5  parima idee esitajale – eelhindamisel välja valitud viie tugevama idee esitajatel on võimalus osaleda muuseumide minihäkatonil, kus erinevate erialade professionaalidest koosnevad meeskonnad aitavad vormida ideedest projektitaotlused. Meeskonnad aitavad kokku panna korraldajad, kutsudes häkatonile nii andmeteadlaseid, digilahenduste arendajaid kui ka näituste disaini- ja produktsioonifirmade esindajaid.
  3. Häkatoni võitjale – on oodatud osalema avalike teenuste analüüsi voorus , et projekt ka päriselt realiseeruks. Projekte rahastatakse kuni 100 000€ ulatuses, millest omaosalus on 15%. Antud taotlusvoor sobib hästi uute ideede katsetamiseks ja analüüsiks. Lisaks võib võiduga kaasneda veel ka mõni üllatus.
9.00-9.15  Tervituskohv
9.15-9.30 Tervitused
9.30-10.45 Ajurünnak - 10x10 meetod - projekti skoobi valimine
10.45-11.05  Kohvipaus
11.05-12.30 Projekti skoobi paika seadmine
12.30-13.00 Lõuna
13.00-13.05 Pitchija valimine
13.05-14.00 Projekti skoobi paika seadmine ning taotluse täitmine
13.20-14.00 Pitchide/ettekannete harjutamine/tagasisisestamine
14.00-14.30 Pitching
14.30-14.45 Kohvipaus
14.45-15.00 Võitja väljakuulutamine

LISAINFO:

Piret Aro
Toetusskeemi juht
Riigi Infosüsteemi Amet
tel: +372 663 0298
e-mail: piret.aro@ria.ee
Laurits Leima
Seminari projektijuht
Publicon konverentsid
tel: +372 740 2440
e-mail: laurits@publicon.ee